Bong bóng in chữ HPBD giấy kiến

20,000 

20.000đ/1 chữ cái, Cao khoảng 35cm

Mô tả