Bong bóng ngôi sao

20,000 

Có nhiều màu, Đường kính khoảng 40cm

Mô tả