Tiệc sinh nhật anh vừa tròn 18+…

ANH VỪA TRÒN 18+…
Chủ tiệc bất ngờ không tưởng.
Anh ý gần 40tuổi vậy mà đến với Funny Day chỉ 1 đêm thôi, anh ấy đã trẻ hơn 20tuổi.😂😂😂
Cà nhà liên hệ Funny Day để có 1 ngày sinh nhật đáng nhớ trong cuộc đời mình nhé.