Bong bóng in chữ HPBD giấy kiến

20,000

20.000đ/1 chữ cái, Cao khoảng 35cm

Trang trí sinh nhật đẹp