Cổng chào sinh nhật 24

1,000,000

Kích thước dài 2,5m -> 3m  x cao 2,5m. Bao gồm 1 cổng và 4 trụ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

Trang trí sinh nhật đẹp