Cổng chào sinh nhật 25

1,300,000

Kích thước dài 2,5m -> 3m  x cao 2,5m. chỉ có 10 nhân vật
Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

Trang trí sinh nhật đẹp